Fysikaalinen hoitolaitos Kefike Oy

FHL KEFIKE OY

Hoitolaitos on perustettu vuonna 1989, toimilupa on neljälle terapeutille.

Hoitolaitos sijaitsee Tampereella UKK-instituutin tiloissa. Näsijärven läheisyys, kaunis luonto ja metsämaisema luovat hoitolaitoksen toiminnalle rauhallisen ja tunnelmallisen ilmapiirin.

Liikenneyhteydet ovat hyvät. Ilmainen asiakaspysäköinti sekä inva-pysäköintipaikka. Hoitolaitos sijaitsee katutasossa ja hoitotiloihin on esteetön pääsy.

Tervetuloa

Laatupolitiikka

Fysikaalinen hoitolaitos KEFIKE OY tuottaa yksityisiä fysioterapiapalveluja lähinnä Pirkanmaalaisille asiakkaille. Tuotettavat fysioterapiapalvelut vastaavat yksilön ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja noudattavat eettisiä periaatteita sekä ovat luotettavia ja turvallisia. Hoitolaitos toimii fysikaalisena hoitolaitoksena palveluita haluaville sekä jatkokuntoutuspaikkana vaikeavammaisille lapsille, nuorille ja aikuisneurologisille potilaille. Laitoksen omistajaterapeutit sekä hoitotyötä tekevät koulutetut fysioterapeutit huolehtivat asiakkaiden kuntoutuksesta, hoitolaitteiden ja -tilojen ajanmukaisuudesta ja siisteydestä sekä ammattitaitonsa kehittämisestä.

Fysikaalinen hoitolaitos KEFIKE OY:n tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan / asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä. Hoitolaitoksen erityisosaaminen painottuu kokonaisvaltaiseen TULES - potilaiden hoitamiseen ja erityisesti manuaaliseen terapiaan, kirurgisten ja ortopedisten potilaiden pre- ja postoperatiiviseen kuntouttamiseen sekä vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Henkilökunnallamme on korkea ammattitaito sekä työpaikkakoulutus toimii tehokkaasti, jonka seurauksena uusimmat neuvot ja opit välittyvät kuntouttajillemme.

Hoitolaitokseen on laadittu toimintastrategia, joka sisältää selkeän toimintamallin hoitotyöhön, johtamiseen sekä asiakaspalautejärjestelmän. Toimitiloissamme voimme tarjota asiakkaillemme viihtyisää sekä yksilöllistä fysioterapiaa ja vaikeavammaisilla asiakkailla on esteetön pääsy hoitotilaan.

Palvelut

Fysikaalisen hoitolaitoksen tavoitteena on tarjota sellaista kuntoutusta, joka vastaa yksilön ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin. Palvelu on luotettavaa ja turvallista sekä pyrkii säilyttämään että parantamaan kuntoutujien työ- ja toimintakykyä. Keskeinen paino asetetaan tuloksellisuudelle ja kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiselle käyttäen hyväksi suunnitelmallisuutta, yhteistyötä, sisällöllisesti korkeaa laatua, seurantaa ja kuntoutujan tarpeet ja oikeudet huomioonottavaa toimintatapaa.

Hoitolaitoksen toiminta on viimevuosina painottunut yksinomaan KELAN kanssa tehdyn sopimuksen mukaan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Palvelut

Yksilöllinen fysioterapia

 • Yksittäinen käynti
 • Lyhytfysioterapia
 • Hoitosarja
 • Intensiivijakso
 • Omatoiminen harjoittelu

Ryhmäpalvelut

 • Terveyskasvatus- ja informaatiotilaisuudet
 • Harjoittelu- ja terapiaryhmät
 • Itseharjoitteluryhmät

Asiantuntijapalvelut

 • Konsultaatiot
 • Lausunnot, arvioinnit

Koulutuspalvelut

 • Henkilökunnan ohjaus ja kouluttaminen
 • Urheiluseuran tilaisuudessa lihashuollosta luennoiminen

ORGANISAATIOKAAVIO

Organisaatio

Hallitus

 • Pekka Filpus pj. tj.
 • Antti-Juhani Filpus
 • Tarja Kouhia

Henkilökunta

Fysioterapeutti Pekka Filpus, toimitusjohtaja

 • Erikoistumisopinnot 2000 - 2002 PIRAMK. Hallinto ja työnjohto 20 ov.
 • Toimialue ( hoitolaitoksessa tapahtuva fysioterapia sekä kotikäynnit )
  • fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely
  • fysikaaliset käsittelyt sekä liike- ja liikuntahoito
  • vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus
  • ennaltaehkäisevä kuntoutus sekä hoitoon liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • sopimus KELAN kanssa vaikeavammaisten terapian toteuttamisesta

Ota yhteyttä

Yhteydenotto