FHL KEFIKE OY:N LAATUPOLITIIKKA

KANSAINVÄLISET LAATUSTANDARTIT

Fysioterapia yksikön laadulle voidaan asettaa samoja yhteisiä vaatimuksia kuin muillekin terveys- ja kuntoutuspalvelujen laadulle ( WHO 1993 ). Näitä ovat:

Hyvä fysioterapia syntyy laadukkaan sisällön aineksista

FHL KEFIKE OY:n organisaatiota on viety uutterasti kohti laatupolitiikkaa. Työstettävänä on ollut usean vuoden ajan PIENET - kohti laatujärjestelmää laatutyö, joka on juuri räätälöity pienten ja keskisuurten sosiaali- ja terveyden huollon hoitolaitosten tarpeita varten.

FYSIOTERAPIAN LAADUN MITTAAMINEN

LAATUTAVOITTEET

Yhteenvetona todettakoon: hoitolaitoksessa on pystyttävä konkreettisesti oman toiminnan arviointiin, laatupuutteiden rekisteröitiin ja korjaamiseen sekä tarvittaessa tekemään muutoksia eli laatua on jatkuvasti varmistettava ja parannettava.