FHL KEFIKE OY:N MISSIO

TOIMINTA-AJATUS

Fysikaalinen hoitolaitos KEFIKE OY tuottaa yksityisiä fysioterapiapalveluja lähinnä Pirkanmaalaisille asiakkaille. Tuotettavat fysioterapiapalvelut vastaavat yksilön ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja noudattavat eettisiä periaatteita sekä ovat luotettavia ja turvallisia. Hoitolaitos toimii fysikaalisena hoitolaitoksena palveluita haluaville sekä jatkokuntoutuspaikkana vaikeavammaisille lapsille, nuorille ja aikuisneurologisille potilaille. Laitoksen omistajaterapeutit sekä hoitotyötä tekevät koulutetut fysioterapeutit huolehtivat asiakkaiden kuntoutuksesta, hoitolaitteiden ja -tilojen ajanmukaisuudesta ja siisteydestä sekä ammattitaitonsa kehittämisestä.

PALVELUAJATUS

Fysikaalinen hoitolaitos KEFIKE OY tarjoaa fysioterapiaa, joka vastaa asiakkaiden ( palvelun käyttäjät, sisäiset asiakkaat, palvelujen ostajat ) tarpeisiin sisältäen seuraavat fysioterapian alueet:

TOIMINTAIDEA

Fysikaalinen hoitolaitos KEFIKE OY:n tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuntoutujan / asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä. Hoitolaitoksen erityisosaaminen painottuu kokonaisvaltaiseen TULES - potilaiden hoitamiseen ja erityisesti manuaaliseen terapiaan, kirurgisten ja ortopedisten potilaiden pre- ja postoperatiiviseen kuntouttamiseen sekä vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Henkilökunnallamme on korkea ammattitaito sekä työpaikkakoulutus toimii tehokkaasti, jonka seurauksena uusimmat neuvot ja opit välittyvät kuntouttajillemme.

VISIO

Hoitolaitokseen on laadittu toimintastrategia, joka sisältää selkeän toimintamallin hoitotyöhön, johtamiseen sekä asiakaspalautejärjestelmän. Toimitiloissamme voimme tarjota asiakkaillemme viihtyisää sekä yksilöllistä fysioterapiaa ja vaikeavammaisilla asiakkailla on esteetön pääsy hoitotilaan.